Implantologija

Oralna implantologija

Oralna implantologija je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom implantata. Implantati koje ugrađujemo su vrhunskog kvaliteta i među najboljim u svetu.

Dobijate internacionalni pasoš i sertifikat za ugrađene implantate i garanciju ordinacije.

Ako je količina i gustina kosti dobra, možete dobiti zube na implantatima za 24-48 sati. Ugradnja implantata je bezbolna.

Ugradnja implantata

  • Ugradnju implantata obavlja Dr Vasa Vitanović, specijalista za oralnu hirurgiju
  • 34 godine dugog radnog staza u stomatologiji i oralnoj hirurgiji
  • Instruktor za ugradnju specijalnih implantata u zoni maxilarnih sinusa
  • U slučaju odbacivanja implantata od strane organizma, garantujemo besplatno ponovnu ugradnju
  • Saradnja sa najboljim dentalnim laboratorijima na visokom tehnološkom nivou
  • U upotrebi su više od 23 godine u 57 zemalja na svetu

U radu koristimo najbolje svetske materijale. Za sve tehnike rada posedujemo evropske sertifikate i licence.