Koje boje su naši zubi?

koje boje su zubi

Često se pitamo koje boje su naši zubi?

Odgovor je beli, žuti ili neke druge nijanse ovih boja. U stvari odgovor leži u puno faktora i to:

  • Da li posmatramo zube pri dnevnoj svetlosti,
  • da li u našoj proceni učestvuje stručno lice ili
  • da li koristimo aparat kako bi nam dijagnostika bila preciznija.

Svetlost je ta koja se prelama na površini samog zuba i daje određenu boju. Interesantno je da svaki nas prirodan zub takođe ima svoju  boju. U celom tom koloru utiče i boja desni kao i sam položaj zuba i da li se nalaze u gornjoj ili donjoj vilici.

Tonaliteti boje zuba su zavisni od doba starosti pola rasne pripadnosti ali i od spoljašnjih i unutrašnjih faktora i medikamenata kao i od sistemskih bolesti.

Veoma je važno da u proceni tonaliteta boje naših zuba učestvuje stručno lice i takođe možemo koristiti aparaturu ili ključ za određivanje boje koja se ne razlikuje od vizualnog procenjivanja.